افزايش 0·3 درصدی شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه

نوشته شده در تاریخ : 1395/04/08 - 14:01:28

 شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در خرداد ماه 1395 به عدد 218.2 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
-  شاخص مذکور در خرداد ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1.6 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1394 به‌میزان 3.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.