نسبت مبلغی چک های برگشتی 0·4 واحد درصد کاهش یافت

نوشته شده در تاریخ : 1395/03/26 - 16:54:59

 

نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه ماهه چهارم سال 1394 از نظر تعداد 3.3 درصد و مبلغ 2.5 درصد است؛ نسبت مبلغی چک های برگشتی در سه ماهه سوم سال گذشته 2.9 درصد بوده است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع 3 ماهه دي ماه لغایت اسفند ماه 1394 به ترتيب 79 ميليون فقره به مبلغ 195 12 هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ 154 ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً 2.6 ميليون فقره چک‌ به مبلغ 310 هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ 119 ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. (جدول 1).

بر اساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 3.2 درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.3 درصد است.
طي 3 ماهه منتهي به اسفندماه 1394 از مجموع 2.6 ميليون فقره چک برگشت شده، تعداد 0.6 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب، رفع سوءاثر شده و بر اين اساس مانده چک‌هاي برگشتي به 2.0 ميليون فقره کاهش يافته که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.5 و 2.0 درصد شده است. 
جدول شماره 2 نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي 3 ماهه چهارم سال 1394 بوده که مجموعاً 089 4 میلیون تراکنش به مبلغ 652 20 هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش 5 ميليون ريال) انجام پذیرفته است.

همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود علي‌رغم آنکه سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي 1.9 درصد مي باشد، از نظر مبلغي سهم قابل توجه 37.1 درصد را به خود اختصاص داده است.