فعالیت شرکت های تعاونی مسکن تسهیل شد

نوشته شده در تاریخ : 1395/03/11 - 14:51:06

شرکت های تعاوني مسکن از شمول بندهای (3) و (4)  از بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثني شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه این بانک آمده است:
پيرو نامه شماره 93.277426 مورخ 1393.10.17 مديريت کل مقررات، مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي، این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بند‌های (3)، (4) و (5) از بخش (ج) سياست های بانکی و اعتباری مجموعه سياست‌های دولت برای خروج غيرتورمي از رکود، به استحضار مي رساند حسب تصويب نامه شماره 25094.ت 52841هـ مورخ 1395.3.3هيئت محترم وزيران، شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصميم‌نامه شماره 50582.84570 مورخ 1393.7.26 مستثني مي‌باشند.