تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی ایران و آذربایجان - تبادل تجربیات فنی و تکنیکی در اولویت است

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/28 - 07:41:45

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای آذربایجانی خود خواستار تشکیل کمیته مشترک  پولی و بانکی  توسط بانک های مرکزی طرفین به منظور تسریع در ایجاد روابط بانکی  و دست یافتن به تفاهامات بیشتر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین دو کشور ایران و آذربایجان  بویژه در ارتباط با بانک های مرکزی طرفین وجود دارد گفت:  در شرایط حاضر با توجه به فضای بعد از برجام زمنیه مناسبی برای تقویت ارتباطات بانکی ایجاد شده است و امیدواریم ملاقات امروز فرصتی برای عمیق ترشدن روابط بانکی دو کشور فراهم کند.

سیف ضمن اشاره به موارد مطرح شده در ملاقات های پیشین با رییس کل بانک مرکزی آذربایجان تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که قبل از این نیز مطرح شده است، ایجاد کمیته مشترک پولی و بانکی بین بانک های مرکزی طرفین است، این کمیته می تواند با تشکیل جلسه در فواصل زمانی منظم و اتخاذ تصمیم های مناسب مسائل فی مابین را بررسی و نتیجه را به روسای بانک های مرکزی دو طرف گزارش کند. 
وی افزود: به منظور ایجاد روابط کارگزاری پیشنهاد می شود از کشور آذربایجان و متقابلاً  ایران بانک هایی معرفی و امکان افتتاح شعب در سرزمینهای طرفین فراهم شود.
سیف خواستار دست یافتن به تفاهم بیشتر در خصوص موضوعات مشترک توسط بانک های فعال دو کشور شد و افزود: به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور و تفاهم بیشتر با افتتاح حساب مشترک در بانک های مرکزی طرفین، مبادلات تجاری صادرات و واردات در این حساب متمرکز و در یک دوره زمانی منظم برای تسویه حساب نقدی اقدام شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید مجدد بر ظرفیت های اقتصادی و مالی ایران و آذربایجان، روابط مناسب تجاری را در بستر ارتباط منظم بانکی خواستار شد و گفت: روابط مناسب تجاری از کانال بانک های دو کشور مطمئن تر از سایر  راه ها همچون صرافی ها خواهد بود و لازم است برای افزایش پایدار حجم تجارت روش های امن و کم خطرتر انتخاب شود، تا ضمن ایجاد روابط جدید این ارتباطات گسترش نیز یابد، بر این اساس پیشنهاد می کنم یک بانک مشترک بین دو کشور تاسیس شود.
سیف ضمن ارایه پیشنهاد تبادل تجربیات فنی در خصوص موضوعات نظارت بانکی بین طرفین گفت: همکاری های فنی و تکنیکی بین بانک های مرکزی ایران و آذربایجان و لزوم استفاده از تجربیات طرفین در این موضوع مهم و لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدار المان رستم اف رییس کل بانک مرکزی آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت:  پیشنهاد و ایده افتتاح  بانک مستقل را  ایده مثبتی قلمداد می کنیم و  در این خصوص کمیته مشترک پولی و بانکی راه کارهای اجرایی آن را بررسی خواهد کرد.
وی افزود: هدف اصلی از حضور در ایران توسعه روابط اقتصادی و بانکی و در گام بعدی افتتاح شعب بانک های آذربایجان در ایران است و از پیشنهاد افتتاح حساب مشترک البته از طریق بانک بین المللی آذربایجان استقبال می کنیم.
رییس کل بانک مرکزی آذربایجان در این دیدار همکاری های فنی و تکنیکی را از اولویت های این کشور دانست و گفت: ایران و آذربایجان هر دو کشورهای با اقتصاد نفتی هستند و در این زمینه می توانیم با تبادل نظر و تجربیات به نتایج مثبت و قابل اتکای نائل شویم.  

المان رستم اف  رئیس بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به دعوت رسمی ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به ایران سفر کرده است.