انتصاب فرشاد حیدری به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/23 - 15:54:18

ولی اله سیف‌ معاون نظارتی بانک مرکزی را منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک در حکمی فرشاد حیدری را به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
در حکم ایشان ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.


فرشاد حیدری دانش آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی سابقه عضویت در هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها را در کارنامه خود دارد.
پیش از این، حمید تهرانفر مسئولیت معاونت نظارتی بانک مرکزی را برعهده داشت.