تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/22 - 13:04:07

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخش‌نامه آمده است:
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 95/27577 مورخ 1395/2/1، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط»، به استحضار مي‌رساند به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395/2/19 هيئت محترم وزيران شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 1386/12/26، بند‌هاي (3) و (4) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
بر اين اساس ماده (3) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده 3- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخش‌نامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.