نسبت به صیانت از اسناد ملکی خود هشیار باشید

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/15 - 09:54:32

 

بانک مرکزی نسبت به در اختیار غیر قرار دادن اسناد ملکی به افراد سودجو به منظور اخذ وام به هموطنان هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع مي‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی، برخي افراد سودجو با هدف کسب منفعت از طرق ناصحيح،  اشخاص حقيقي و حقوقي را اغفال کرده و با سوء‌استفاده از موقعيت اين اشخاص، تسهيلات اعتباري از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دریافت مي‌کنند.
به عنوان نمونه، اين افراد با اغفال صاحبان سند ملکي نيازمند به پول، سند ملکی آنان را به نام خود انتقال صوري داده و با ضمانت سند ملکي اشخاص غير در مقابل پرداخت مبالغ ناچيز، اسناد را در قبال دريافت تسهيلات در رهن بانک‌ها قرار مي‌دهند و سپس بعد از اتمام بازپرداخت اقساط از طرف صاحب سند، سند ملکي را به نام صاحب اصلي انتقال نداده و دوباره با آن تسهيلات ديگري دریافت مي‌کنند و صاحب سند را به مشکلات سخت و حتی در برخی موارد، لاینحل دچار مي‌کنند.
بنابراین به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اکیداً توصيه مي‌شود فقط از طريق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز و تحت نظارت بانک مرکزي که اسامي آنها در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني www.cbi.ir درج شده است، اقدام کرده و از معامله با غير، پرهيز کنند.
بديهي است مسئوليت عدم توجه به اين هشدار بر عهده اشخاص مزبور خواهد بود.