انتشار گزيده آمارهای اقتصادی بهمن ماه 1394

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/09 - 13:38:11

 

 نشريه گزيده آمارهای اقتصادی به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌شود و حاوی جديدترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهاي  پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمايه است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بخش پولی و بانکی نشریه گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است.
بخش تراز پرداخت‌های این نشریه شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غيرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غيرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.
بخش مالی و بودجه نیز شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالياتی دولت و واگذاری و تملک دارايی‌های مالی است.
همچنین بخش بازار سرمايه شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکيک صنايع، عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانک‌ها وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

گزيده آمارهای اقتصادی را اینجا بخوانید