نماگر اقتصادی سه ماهه سوم سال 1394

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/09 - 13:21:05

 نماگر اقتصادي شماره 82، مربوط به سه ماهه سوم  سال 1394 منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگر اقتصادي شماره 82 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی انتشار یافت.