شماره‌ 72 فصلنامه روند منتشر شد

نوشته شده در تاریخ : 1395/02/09 - 13:02:50

شماره 72 فصلنامه علمی - تخصصی «روند» بانک مرکزی مربوط به زمستان 1394 منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فایل pdf فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره27 ، در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» زیربخش «نشریات ادواری» در دسترس عموم قرار گرفته است.

در این شماره آمده است:
- بررسي ارتباط میان ساختار بازار و ضريب سودآوری در نظام بانکي ايران
- بررسي ساختار عملیاتي مطلوب بانکداری اسلامي
- بررسي تأثیر بحران مالي جهاني بر طول دوران رکود اقتصادی در ايران
- بررسي اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
- صنعت نفت و گاز شیل: فرصت يا تهديد
- منطق هدف گذاری تورم
- هدفگذاری تورم و بحران مالي جهاني: موفقیت ها و چالش ها

متن کامل را اینجا بخوانید.