نرخ تورم بهمن‌ماه 1393 معادل15·8 درصد اعلام شد

نوشته شده در تاریخ : 1393/12/04 - 15:46:15

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران اعلام شد.
بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی این بانک خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 را به شرح ذيل اعلام کرد:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه 1393 به عدد214.1 رسيد که نسبت به ماه قبل0.8  درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در بهمن‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل
 16.2 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه 1392 معادل15.8 درصد مي‌باشد.