بهبود وضعیت اقتصادی به روایت آمار

نوشته شده در تاریخ : 1393/12/02 - 12:16:29

گزارش روند قيمت‌ها در دی‌ماه 1393 منتشر شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي طي دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه 1393 استخراج شد که بر همین اساس تغییرات این شاخص نسبت به دوره مشابه سال گذشته  رشد 16.3درصدي داشته است.
جزییات این گزارش که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی  تهیه شده است به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه گزارش
 تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 16.3درصد بوده است. اين نرخ در دوره مشابه سال قبل 38.4 درصد بود.
 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دی‌ماه سال 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 15.7 درصد افزايش يافت. اين افزايش در دی‌ماه سال قبل 28.8 درصد بود.
 شاخص بهاي توليد‌کننده در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.8 درصد و در دوره مشابه سال 1392 به ميزان 40.3درصد رشد داشت.
 تغييرات شاخص بهاي توليد‌کننده در دی‌ماه سال 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تغييرات نقطه به نقطه) 12.7 درصد و در دی‌ماه سال 1392 به ميزان 23.1 درصد بود.
 شاخص‌ بهاي «کالا» و «خدمت» (گروه‌هاي اختصاصي تشکيل دهنده شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال 1393 به ترتيب به ميزان 13.4و 20.8 درصد و در دوره مشابه سال 1392 به ترتيب 48.7 و 24.9 درصد رشد داشته‌اند.    
  در ميان گروه‌هاي اصلي تشکيل دهنده شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال 1393، بيشترين رشد مربوط به گروه «بهداشت و درمان» با 31.8 درصد و کمترين تغییرات مختص به گروه «دخانیات» با  4.9- درصد بوده است.
 در دی‌ماه سال 1393 نسبت به ماه قبل گروه‌ «بهداشت و درمان» با 1.3 درصد داراي بالاترين نرخ رشد در بين گروه‌هاي اصلي بود. در اين ماه شاخص بهای گروه‌‌های «دخانیات» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ترتیب 0.3- و 0.2- نسبت به ماه قبل تغییر داشتند.
 در بین گروه‌های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی،گروه‌هاي «بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «حمل و نقل» و «رستوران و هتل»  بيش از 15.7 درصد (تغییرات نقطه به نقطه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی) در دی‌ماه سال 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد قيمتي داشته‌اند.

1- شاخص‌هاي قيمت
1-1- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي
 متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) به میزان 16.3 درصد افزايش يافت. این نرخ در دوره مشابه سال 1392 به میزان 38.4 درصد بود. جدول (1) تغييرات اين شاخص را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد.
تغييرات نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که از خرداد ماه سال 1391 (21.9 درصد) تا خردادماه سال 1392 روند صعودي داشت و به 45.1 درصد رسید، از تیرماه سال 1392 روند نزولي به خود گرفت و از 44 درصد در این ماه به 14.6 درصد در خرداد‌ماه 1393 کاهش يافت. از خرداد تا مهرماه 1393، این شاخص وضعیت باثباتی را طی نموده است؛ اما از آبان ماه روند صعودی این تغييرات آغاز شد و در آذرماه 1393 با 1.6 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن  به 16.7 درصد رسید. در دی‌ماه و با ثبات نسبی نرخ ارز، این شاخص به 15.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد. تغییرات مذکور نشان می‌دهد که اگرچه انتظارات برای کاهش نرخ تورم همچنان پابرجاست اما از شتاب حرکت نزولی نرخ تورم کاسته شده است. نمودار (1) نرخ تورم ماهانه و تغییرات نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های 93-1392 نسبت به دوره‌های مشابه قبل را نشان مي‌دهد.
 تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل در سال 1391 بین 1 تا 5.3 درصد و میانگین 2.9 درصد بود. میانگین نرخ در نیمه اول و دوم سال 1391 به 2.1 و 3.8 درصد بود که نشانگر تکانه‌های شدیدتر این شاخص در نیمه دوم سال 1391 است، به طوری که بیشترین درصد تغییر نسبت به ماه قبل مربوط به بهمن‌ماه سال 1391 (5.3 درصد) بود. این نرخ در سال 1392 بین 0.4 تا 3.4 درصد و در کل سال 1392 به طور میانگین 1.5 درصد در نوسان بود. این نرخ در نیمه اول و دوم سال 1392 به طور متوسط 2.1 و 0.9 درصد نوسان داشت که نشانگر تغييرات کمتر شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نیمه دوم سال 1392است، به طوری که کمترین درصد تغییر نسبت به ماه قبل مربوط به بهمن‌ماه سال 1392 (0.4 درصد) بود. تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل در نیمه اول سال 1393بین 1 تا 1.7 درصد و میانگین 1.3 درصد بوده است. این نرخ در مهرماه 1393 به 1.4 درصد، در آبان ماه به 1.5 درصد، در آذرماه به 1.9 درصد و در دی‌ماه به 0.3 درصد رسید. به طور کلی نرخ مذکور از تیرماه 1392 تا آذر‌ماه 1393 در حالت با‌ثباتی قرار گرفته و نوسانات آن محدود به 0.4 تا 1.7 درصد بوده است؛ اما این نرخ در آذرماه 1393 با 1.9 درصد رشد بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل طی هجده ماه اخیر نشان داد. در ادامه، شاخص مذکور دردي‌ماه تنها 0.3 درصد افزايش داشت که می‌تواند نشانگر ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم در ماه آتي باشد. عملکرد مذکور در دي‌ماه، کمترین تغییر ماه به ماه قبل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه 1390 بوده است. نمودار ‌(2) تغييرات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه قبل را نشان مي‌دهد.
 شاخص‌ بهاي «کالا» و «خدمت» (گروه‌هاي اختصاصي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه سال 1393 به ترتيب به ميزان 13.4 و 20.8 درصد و در دوره مشابه سال 1392 به ترتيب 48.7 و 24.9 درصد رشد داشته‌اند.    
نمودار (4) رشد شاخص بهاي «کالا» و «خدمت» در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه در سال‌هاي 1392 و 1393 را نشان مي‌دهد.
 در بين گروه‌هاي اصلي تشکیل‌دهنده شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، بيشترين رشد را در دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه 1393، گروه «بهداشت و درمان» با 31.8 درصد داشته و گروه‌هاي «حمل و نقل» با 22.8 درصد، «پوشاک و کفش» با 20.7 درصد، «رستوران و هتل» با 20.2 درصد و «تفریح و امور فرهنگی» با 19.6 درصد در رده‌هاي بعدي بيشترين ميزان رشد قيمتي در اين دوره قرار گرفته‌اند. در مدت مذکور گروه «دخانیات» با 4.9 درصد کاهش همراه بود. نمودار (5) نرخ تورم و تغييرات نقطه به نقطه شاخص ‌بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌هاي اصلي در دی‌ماه سال 1393 را نشان مي‌دهد.
1-2- شاخص بهاي توليدکننده
 متوسط شاخص بهاي توليد کننده در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.8 درصد افزايش يافت. تغييرات مذکور در دوره مشابه سال قبل 40.3 درصد بود. جدول (2) تغييرات اين شاخص را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد.
 در بين گروه‌هاي اختصاصي تشکيل دهنده شاخص بهاي توليدکننده، «كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «صنعت» و «خدمات» به ترتيب 17.4، 10.7 و 25.2 درصد در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته‌اند. نرخ رشد اين گروه‌ها در دوره مشابه سال قبل به ترتيب 46.2، 43.8و 30.2 درصد بوده است (جدول 3 پيوست).
1-3- شاخص بهاي کالاهاي صادراتي
 متوسط شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.0 درصد کاهش يافت. شاخص مذکور در دوره مشابه سال قبل 47.4 درصد افزایش یافته بود. جدول ‌(3) تغييرات اين شاخص را در دوره‌هاي متفاوت نشان مي‌دهد.
 در دوازده‌ماهه منتهي به دی 1393 تنها سه گروه «انواع کفش»، «مواد پلاستيک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها» و «محصولات معدنی» دارای رشدهای مثبت به ترتیب 30.2، 3.3 و 0.5 درصد بوده‌اند. در این دوره گروه «مواد نسجی و مصنوعات از این مواد» بدون تغییر و سایر گروه‌ها رشد منفی را تجربه کرده‌اند. بیشترین رشد منفی در بین گروه‌های اصلی به گروه‌های «ماشين‌آلات مکانيکي و ادوات برقي»، «وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري» و «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» به ترتیب با 14.3، 11.8 و 11.7 درصد اختصاص داشت. در مدت مذکور گروه اختصاصي «محصولات پتروشيمي» با 1.0 درصد کاهش همراه بوده است. (جدول 4 پيوست).
2- جمع‌بندي
 بررسي تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي طي دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال گذشته حاکي از رشد 16.3درصدي است. اجزاي اين شاخص يعني شاخص بهاي «کالا» و «خدمت» نيز در اين دوره هرکدام به ترتيب 13.4 و 20.8درصد رشد را نشان مي‌دهند. در بين گروه‌هاي اصلي تشکیل‌دهنده شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، بيشترين رشد را در دوره دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه 1393، گروه «بهداشت و درمان» با 31.8 درصد داشته و گروه‌هاي «حمل و نقل» با 22.8 درصد، «پوشاک و کفش» با 20.7 درصد، «رستوران و هتل» با 20.2 درصد و «تفریح و امور فرهنگی» با 19.6 درصد در رده‌هاي بعدي بيشترين ميزان رشد قيمتي در اين دوره قرار گرفته‌اند. کمترين رشد قيمتي هم مربوط به گروه «دخانیات» با 4.9- درصد بود.
 شاخص بهاي توليدکننده در دوازده ماهه منتهي به دی‌‌ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.8 درصد رشد داشته است. در بين گروه‌هاي اختصاصي تشکيل دهنده شاخص بهاي توليدکننده، «كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «صنعت» و «خدمات» به ترتيب 17.4، 10.7 و 25.2 درصد در دوازده‌ماهه منتهي به دی‌ماه1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته‌اند.
 متوسط شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در دوازده ماهه منتهي به دی‌ماه 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.0 درصد کاهش يافت. در دوازده‌ماهه منتهي به دی 1393 تنها سه گروه «انواع کفش»، «مواد پلاستيک و کائوچو و مصنوعات آن‌ها» و «محصولات معدنی» دارای رشدهای مثبت به ترتیب  30.2، 3.3 و0.5  درصد بوده‌اند، گروه «مواد نسجی و مصنوعات از این مواد» بدون تغییر و سایر گروه‌ها رشد منفی را تجربه کرده‌اند. بیشترین رشد منفی در بین گروه‌های اصلی به گروه‌های «ماشين‌آلات مکانيکي و ادوات برقي»، «وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري» و «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» به ترتیب با 14.3، 11.8 و 11.7 درصد اختصاص داشت. در مدت مذکور گروه اختصاصي «محصولات پتروشيمي» با 1.0 درصد کاهش همراه بوده است.