بانک ها برای تامین وجه نقد خودپردازها برنامه ریزی کنند

نوشته شده در تاریخ : 1394/12/27 - 14:27:54

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی باتوجه به در پيش بودن تعطيلات سال نو و ضرورت تأمين به موقع تقاضاي وجه نقد، خواستار برنامه ریزی بانک ها برای تأمین وجه نقد مورد نياز دستگاه‌هاي خودپرداز بانکی در سراسر کشور شد.