گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن 94

نوشته شده در تاریخ : 1394/12/06 - 13:18:47

 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در بهمن ماه سال ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 0.7 و 5.6 درصد افزايش نشان مي دهد.