نرخ تورم به 12·6‌ درصد رسید

نوشته شده در تاریخ : 1394/12/05 - 11:49:48

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه 1393 معادل 12.6درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه 1394 به عدد 233.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در بهمن‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9 درصد افزايش داشته است.