«آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» ابلاغ شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/11/20 - 11:39:54

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای به شبکه بانکی «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» را به همراه فرم های نمونه  این آیین نامه به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
پيرو بخشنامه شماره 93.94647 مورخ 1393.10.04، ضمن ارسال تصوير «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» موضوع تصويب‌نامه شماره 123402.ت 50659 هـ مورخ 1394.09.22 هيأت محترم وزيران به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت‌نامه‌هاي شرکت در فرايند ارجاع کار، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنين فرم تأييد مطالبات به جاي ضمانت‌نامه، به استحضار مي‌رساند که به استناد ماده (44) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند ضمانت‌نامه‌هاي مرتبط با معاملات دولتي را صرفاً مطابق با نمونه‌هاي پيوست صادر کنند. بديهي است با ابلاغ اين بخشنامه، بخشنامه شماره 90.275596  مورخ 1390.11.18  موضوع ابلاغ آيين‌نامه پيشين تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 42956. ت 28493 هـ مورخ 1382.08.11 هيأت محترم وزيران منسوخ مي‌شود. 
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.