نماگر اقتصادی سه ماهه دوم سال 1394

نوشته شده در تاریخ : 1394/11/15 - 10:16:54

نماگر اقتصادي شماره 81 ، سه ماهه دوم  سال 1394منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، نماگر اقتصادي شماره 81 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی انتشار یافت.