کاهش شاخص بهای تولیدکننده در دی‌ ماه

نوشته شده در تاریخ : 1394/11/06 - 08:48:36

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در دي ماه 1394 به عدد 215.0 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد کاهش داشته است.
-  شاخص مذکور در دي ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2.8 درصد افزایش داشته است.
-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به دي ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه 1393 به‌میزان 6.2 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.