استمرار کاهش تورم در دی ماه

نوشته شده در تاریخ : 1394/11/05 - 11:50:16

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي‌ماه 1393 معادل 13.2 درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زير است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دي‌ماه 1394 به عدد 232.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزايش يافت.

- شاخص مذکور در دي‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6 درصد افزايش داشته است.