مقررات احراز صلاحیت مدیران عامل موسسات اعتباری اصلاح شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/10/20 - 10:05:06

تبصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري این بانک در نوزدهمين جلسه مورخ 1394.9.8مقرر کرد، تبصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» موضوع بخشنامه شماره 90.137593  مورخ 1394.6.15 و اصلاحيه‌هاي پس از آن به شرح زير اصلاح ‌شود:
"چنان‌چه فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسات اعتباري حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصي کميسيون نگردد، معرفي مجدد وي براي بار اول تا 3 ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي، براي بار دوم تا 6 ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي و براي دفعات بعد تا يکسال پس از تاريخ مصاحبه قبلي ميسرنخواهد بود."
در این بخشنامه تاکید شده است  واحدهاي ذي‌ربط  بر حسن اجراي آن نظارت کنند.