اعطاي تسهيلات ازدواج از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها انجام می شود

نوشته شده در تاریخ : 1394/09/29 - 15:45:11

 


با توجه به عزم نظام بانکی کشور برای اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و ارزان قيمت به جوانان درجهت نيل به اهداف عاليه خدمت رساني به آحاد مردم، بانک مرکزي از سال 1388 برای متمرکز کردن اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و امکان دسترسي کليه مزدوجين به تسهيلات موصوف، نسبت به راه‌اندازي و طراحي پايگاه اينترنتي ثبت نام تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اقدام نمود.
بر همین اساس، روابط عمومی بانک مرکزی با سید علی اصغر میر محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت این تسهیلات گفت و گو کرده است که می خوانید.


 براي وام ازدواج چه مبلغي در نظر گرفته شده است؟
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي افراد عادي به ازاي هر نفر مبلغ 30 میلیون ريال و براي متقاضيان مشمول ماده 50 قانون خدمات رساني به ايثارگران به ميزان دو برابر افراد عادي است.
 
وام ازدواج از چه منابعي تامين مي شود؟
این تسهيلات از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها تامين مي شود.
 
دليل پرداخت وام ازدواج از منابع فوق و تفاوت اين منابع با ساير منابع بانک ها در چيست؟
همان گونه که در پاسخ سوال اول اشاره شد برای  اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و تسهيل در امر ازدواج و تهيه جهيزيه جهت زوج هاي جوان، این تسهيلات از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها در نظر گرفته شده و در زمان بازپرداخت هيچ گونه سودي براي آن منظور نمي شود و صرفاً 4 درصد کارمزد برای ارائه خدمات بانکي به اين تسهيلات تعلق مي گيرد.
منابع سپرده هاي قرض الحسنه با نيت خيرخواهانه سپرده گذاران و در جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه سپرده گذاري شده است ليکن ساير سپرده هاي بانکي فاقد شرايط فوق بوده و مستلزم پرداخت سود (علي الحساب و متعاقباً قطعي) به سپرده گذاران است.  بنابراين اعطاي تسهيلات قرض الحسنه صرفاً از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه قابل اقدام مي باشد.
 
وام ازدواج از چه زماني پرداخت مي شود و از کي به صورت فعلي خود(سامانه) در آمده است؟
پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (در سال 1362 ) و تدوين دستور العمل هاي اجرايي بر قانون مذکور، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نيز از موارد مصرف سپرده هاي قرض الحسنه ازدواج تعيين شد و پرداخت تسهيلات در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به شکايات متعددي که از سوي متقاضيان مبني بر عدم امکان اخذ تسهيلات موصوف به اين بانک ارسال مي شد و عدم امکان رسيدگي و رصد تک تک شکوائيه ها، حسب تصميمات متخذه در بانک مرکزي مقرر شد سامانه قرض الحسنه ازدواج ايجاد شود و متقاضيان مربوطه صرفاً از طريق اين سامانه، نسبت به پيگيري در اخذ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند. بر اين اساس، این سامانه، از بهمن ماه سال 1387 به صورت آزمايشي در يکي از استان هاي کشور و از ابتداي سال 1388 به صورت رسمي در کل کشور راه اندازي شد.

 
در حال حاضر چند بانک به اين سامانه متصل شده اند و اين وام را پرداخت مي کنند؟
بانک هاي عامل اعطاي تسهيلات موصوف از تعداد 9 بانک در ابتداي راه اندازي سامانه، به 12 بانک در سال 1392، به 21 بانک در سال 1393 و 27 بانک در سال 1394 (تا پايان آبان ماه سال جاري) رسيده اند. ساير بانک هاي خصوصي نيز در شرف آموزش و اتصال به سامانه قرض الحسنه ازدواج هستند.
 
دليل اينکه بعضي مواقع جهت تعيين شعبه و همچنين دريافت وام زمان زيادي صرف مي شود، چيست؟
به دليل کثرت تکاليف قرض‌الحسنه محوله به سيستم بانکي ( طبق قوانين بودجه سنواتي ، ساير قوانين و ....) و کسري منابع قرض الحسنه بانک هاي فعال در سامانه (نسبت به تکاليف ابلاغي)، متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بعضاً با تاخير در اخذ تسهيلات مواجه می شوند.
 
تا امروز چند نفر از اين تسهيلات استفاده کرده اند و پيش بيني مي‌شود تا آخر سال چند نفر استفاده کنند؟
از ابتداي راه اندازي سامانه تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تا کنون بالغ بر 7.354.793 نفر از اين تسهيلات بهره مند گرديده اند که از اين تعداد 571.776 نفر مربوط به سال جاري (تا تاريخ 1394.9.28) مي باشد.
 
 
در حال حاضر چند نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و در حال انتظار جهت دريافت وام هستند؟
تا تاريخ 1394.9.28 به تعداد 436.146 نفر در صف دريافت تسهيلات ازدواج بوده اند که از اين تعداد 231.944 نفر تعيين شعبه شده و در حال طي مراحل اخذ تسهيلات هستند و پيش بيني مي شود این افراد تا پايان سال جاري تسهیلات خود را دریافت کنند.

 
تاکنون چه مبلغي به اين تسهيلات اختصاص داده شده است؟ پيش‌بيني شما براي آخر سال 94 چيست ؟
از ابتداي راه اندازي سامانه تا تاريخ 1394.9.28 مبلغ 197 هزار ميلياردريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضيان پرداخت شده است. پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اين مبلغ به حدود 202.2 هزار ميليارد ريال بالغ گردد.