اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

نوشته شده در تاریخ : 1394/08/20 - 09:13:48


آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با بدهکاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت موضوع تصويب نامه شماره 103551/ت52427هـ مورخ 1394.8.10 هيات وزيران، طي بخشنامه شماره 60.1009 مورخ 1394.8.18 مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي «تسهيلات ارزي» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.