آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل شعبه مؤسسات اعتباري در داخل کشور بازنگری شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/07/11 - 15:32:45

آيين‌نامه «ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور» به منظور رفع ابهامات، ضعف‌ها و هماهنگي هر چه بيشتر مقررات مرتبط با يکديگر، مورد بازنگري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ايجاد يا تعطيل شعبه، باجه يا نمايندگي بانک‌ها در داخل يا خارج کشور، طبق آيين‌نامه‌اي است که به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسدکه اولين نسخه آن  پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1353 به تصويب این شوراي رسيد.
این آيين‌نامه در سال 1391، به دليل آن که ديگر متناسب و همگون با تحولات و اقتضائات روز نبود، با رويکرد استفاده از زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي بانکداري الکترونيکي و جايگزيني مجوز الکترونيکي با مجوزهاي کاغذي پيشين مورد بازنگري قرار گرفت و  به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
این بازنگری در آیین‌نامه در پی برخي ایجاد ابهامات و کاستي‌ها در خصوص ويرايش دوم آيين‌نامه مزبور از جمله عدم تبيين شرايط و سازوکار ايجاد يا تعطيلي دفاتر نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور و همچنين تصويب «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت مؤسسات اعتباري» در ابتداي سال جاري توسط شوراي محترم پول و اعتبار، اصلاح و بازنگري آيين‌نامه موصوف ضرورت يافت.
ويرايش جديد آيين‌نامه «ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتباري در داخل کشور» در يک‌هزار و دويست و هفتمين جلسه مورخ 1394/6/31شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و طی نامه 94/187253 مورخ 1394/7/9 به شبکه بانکی ابلاغ شد.