شاخص بهای تولیدکننده تک رقمی شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/07/07 - 14:07:53

 

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1393 به ‌میزان 9.3 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این شاخص در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1393 به ‌میزان10.2 درصد بوده است.
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح ذیل است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهريور ماه 1394 به عدد 215.5 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصدکاهش يافت.

-  شاخص مذکور در شهريور ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.6 درصد افزایش داشته است.