تشکیل کمیته برجام بانکی – نظارتی

نوشته شده در تاریخ : 1394/07/03 - 15:17:53

معاونت نظارتي بانک مرکزي در راستاي بررسي ابعاد بانکي و نظارتي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کميته‌اي تحت عنوان «کميته برجام بانکي-نظارتي» تشکيل داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، معاونت نظارتی بانک مرکزی  تعدادی از کارشناسان مطلع به قوانين و مقررات بانکي را  با صدور احکامي در این کمیته منصوب کرد. هدف اصلي از ايجاد کميته يادشده شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در نظام بانکي کشور در تطبيق مفاد برجام و دستيابي به ظرفيت‌ها و راهکارهاي بهينه موجود در اين زمينه است.