تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/24 - 15:09:24

آیین نامه اجرایی ماده(20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با بدهکاران‌ارزي به ذخيره ارزي ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،در پی اجرای این قانون، آيين نامه اجرايي مربوطه(موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت5280 هـ مورخ 11/5/1394 هیات وزیران و نامه شماره 63550/52080 مورخ 19/5/1394 دبیر هیات دولت) طي بخشنامه شماره 1004/60 مورخ 19/5/1394 و نامه عمومي شماره 129711/94 مورخ 21/5/1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد و در حال حاضر ‌به عنوان پيوست شماره (54-3) مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي «تسهيلات ارزي» در پايگاه اينترنتي اين بانک به نشاني  http://www.cbi.ir  قابل دسترسي است.