بانک‌ها موظف به اعلام املاک غیرمنقول شدند

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/21 - 16:41:37

در راستای اجرای قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظف شدند فهرست املاک غيرمنقول به تفکيک مازاد و غير مازاد، با مشخصات ثبتي و نشاني کامل و ارزش دفتري و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکيک فعاليت‌هاي بانکي و غيربانکي که به تأييد حسابرس و بازرس قانوني خود رسيده باشد، حداکثر تا پايان سال 1394 و در سال هاي مالي بعد حداکثر يک ماه پس از انقضاي سال مالي به بانک مرکزي اعلام کنند.
این دستورالعمل طی نامه شماره 128809/94 در تاریخ 19/5/94 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.