ثبت کلیه مبادلات به صورت روزانه در سامانه سنا

نوشته شده در تاریخ : 1393/11/14 - 16:22:00

کانون صرافان ایران، تشکل حرفه‌ای متشکل از کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه و ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها تأسیس شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، با بیان اینکه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها  برای اولین بار تهیه و ابلاغ شده است، تصریح کرد: سیاستهای بانک مرکزی در راستای متشکل نمودن بازار ارز کشور و ساماندهی معاملات ارز در شبکه صرافی های مجاز  تدوین شده است.
وی با بیان اینکه، جلسات مستمری با کانون صرافان داشتیم، گفت: یکی از بندهای حائز اهمیت در این مقررات حاصل میانگین وزنی خرید و فروش ارزها بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی صرافان در سیستم سنا بوده که به صورت پایلوت انجام گرفته  و در اسرع وقت در سایت کانون قرار خواهد گرفت و این تحول بزرگی در بازار ارز کشور به شما ر می رود.
کریمی با بیان اینکه از این پس یک مبنا را برای اعلام قیمت بازار ارز آزاد کشور خواهیم داشت، اظهار داشت: معاملات "فردایی" کاملا کالبد شکافی و آسیب شناسی شده و این معاملات سودی برای کشور نداشته و از این کار جلوگیری به عمل خواهد امد.
وی ضمن با بیان اینکه مقررات معاملات سلف به روز خواهد شد، افزود: معاملات سلف یا معاملات آتی جهت پوشش ریسک بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی، صادرکنندگان و واردکنندگان ، هدف ما خواهد بود نه انتفاع عده ای سودجو.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه صرافان موظفند کماکان اطلاعات تمامی مبادلات خود را در سامانه سنا وارد نمایند، افزود: بازرسان این بانک موضوع ثبت مبادلات در سامانه سنا را به طور جدی پیگیری می نمایند و در صورت عدم ثبت برخورد لازم صورت خواهد گرفت .
وی با بیان اینکه شرکتهای صرافی ملزم به ثبت کلیه مبادلات خود به صورت روزانه هستند، تاکید کرد:سامانه سنا در چارچوب وظایف قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایجاد شده و اطلاعات آن صرفاً جهت اهداف نظارتی کاربرد دارد. لذا در حال حاضر با توجه به بررسیهای جامع بعمل آمده، به منظور تسهیل در ورود اطلاعات و ثبت کلیه مبادلات مربوط به خرید یا فروش ارزها، استفاده از ماژول حسابداری سامانه سنا به صورت اختیاری بوده و براساس صلاحدید شرکت صرافی می باشد.
کریمی در تشریح  معاملات آتی و سلف گفت : معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.
همچنین وی در مورد معاملات جزئی و عمده گفت : معاملات جزئی به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل 10 هزار دلار و معاملات عمده به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل 10 هزار دلار بیشتر باشد.
شایان ذکر است ؛ سامانه سنا، درگاهی است که صرافی ها می بایست معاملات روزانه ارزی شان را در آن ثبت نمایند.