سهم کشاورزی از تسهیلات افزایش یافت

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/13 - 09:30:21

بانک‌هاي تخصصي و مؤسسات اعتباري موظف شدند با توجه به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش کشاورزي، منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند به‌طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند.
همچنين، بر اساس «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور» نیز  بانک‌هاي عامل غيرتخصصي موظف شدند، سهمي از تسهيلات اعطايي خود را  - حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه -  به آن بخش اختصاص دهند که با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور این بخشنامه به شماره 116364/94 در تاریخ  7/5/94 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.