تشکیل «کمیته برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» در بانک مرکزی

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/12 - 16:58:08

به منظور پیگیری اجرای « برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» و انجام هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهادها «کمیته برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)»  در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و اعضای آن با صدور احکامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی مفاد برجام و اطلاع رسانی به بانک‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت در خصوص آن، دریافت گزارش ها و مشکلات اجرایی احتمالی بانک‌ها در خصوص برجام و انعکاس آنها به وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیربط، ارائه مشاوره و اظهار نظر کارشناسی در خصوص نحوه تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماهای اجرایی برجام که کشورهای گروه 1+5  باید با مشورت طرف ایرانی صادر کنند، ارائه مساعدت‌های فنی و کارشناسی به بانک‌ها در راستای برقراری روابط با بانک‌های خارجی و همکاری با کمیسیون مشترک و هیأت مشورتی پیش بینی شده در برجام از جمله وظایف این کمیته خواهد بود.