لزوم اعلام فهرست دارایی‌های ناشی از تملک قهری

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/07 - 16:00:45

تمام مؤسسات اعتباري موظفند هر سه ماه يک‌بار فهرست اموال و دارايي‌هاي ناشي از تملک قهري خود را با اسناد و مدارک مورد نياز به بانک مرکزي ارسال کنند.
این آیین نامه در راستای اجراي تکليف قانوني مقرر در «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» مصوب هيأت محترم وزيران در نامه ای به شماره 112339/94 در تاریخ 4/5/94 به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری ابلاغ شد.