فرصت های جدید را دریابید

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/06 - 18:06:37

رئيس کل بانک مرکزي بر تلاش تمام بانکهاي کشور براي استفاده حداکثري از ظرفيت دستاوردهاي توافق هسته اي تاکيد کرد.
 به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي در دهمین جلسه مشترک شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و خصوصي که صبح روز سه شنبه 6 مرداد به ميزباني بانک پارسيان برگزار شد، دکترولي اله سيف گفت: براي برقراري ارتباط موثر با نظام بانکي دنيا و بهره مندي از ظرفيت تحولات جديد، لازم است بانک هاي ايراني به استانداردهاي جديد مجهز شوند. ديگر با شرايط گذشته نمي توانيم به بانکداري بين المللي بپيونديم و دراين مسير، بانک مرکزي با همة توان درخدمت نظام بانکي خواهد بود.
در اين جلسه سيف از همکاران خود خواست براي تضمين موفقيت بيشتر نظام بانکي تلاش کنند  و هماهنگي عملي بيشتري با يکديگر در زمينه هاي مختلف از جمله نرخ سود سپرده و رعايت ساير الزامات قانوني و توافق هاي بين بانکي داشته باشند.
وي همچنين با اشاره به مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در پژوهشکدة پولي و بانکي بانک مرکزي دربارة وضعيت بانک هاي کشور، بر لزوم حرکت جدي تر و مستمر بانک هاي دولتي و خصوصي به سمت استحکام صورت هاي مالي، رعايت دقيق نسبت ذخاير قانوني و پيروي از استانداردهاي روز بين المللي تاکيد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين با تشکر از بانک هايي که خدمات خود را به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز قطع کرده اند، خواست ارائه اندک خدمات باقي مانده به اين گونه موسسات نيز به طور کامل متوقف شود.
سيف در بخش ديگري از سخنانش دربارة اهتمام نظام بانکي نسبت به کاهش مطالبات غيرجاري افزود: خوشبختانه دراين زمينه همدلي و همکاري خوبي با ساير دستگاه ها و از جمله قوة قضائيه شکل گرفته است. دراين مسير لازم است بانک ها بر ارائه واقع بينانه و شفاف مطالبات غيرجاري و معوق خود بدون هرگونه واهمه اي اقدام کنند تا پس از روشن شدن صورت مساله، بانک مرکزي و ساير دستگاه هاي نظارتي قدم هاي مثبتي را براي حل مسائل بردارند.
همچنین در ابتدای این نشست، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به موضوع هم افزایی نظام بانکی در شرایط جدید اشاره کرد و افزود: با توجه به موفقیت های کسب شده دولت تدبیر و امید در رابطه با مذاکرات هسته ای، همبستگی و همدلی بیشتر شبکه بانکی  هم در درون خود شبکه بانکی و هم سایر ارکان تصمیم گیرنده در اقتصاد کشور را می طلبد و لذا باید هم راستا با جزئیات توافق در جهت هماهنگی نظام بانکی حرکت نماییم و در این شرایط بایستی با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.