دستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه اصلاح شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/06 - 16:08:06

دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه ،به منظور رفع برخی ابهامات، بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، حوزه نظارت بانک مرکزی بر اساس بازخوردهاي واصله و همچنين با هدف رفع برخي ابهامات و ايرادات موجود، انطباق بيشتر مفاد دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه  با مقتضيات و شرايط فعلي جامعه، ترويج استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بين مشتريان بانکي و نيز فراهم کردن بستر لازم جهت اجراي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري کارت اعتباري مرابحه، اقدام به بازنگري مفاد این دستورالعمل کرد.
در تدوين نسخه جديد «دستورالعمل اجرايي کارت‌ اعتباري مرابحه»، تلاش شده است با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، تبيين ابعاد مختلف موضوع و نيز رعايت توالي و نظم منطقي فرآيند‌هاي انجام کار، رويکردي متفاوت اتخاذ شود. دستورالعمل ابلاغي، مشتمل بر (35) ماده و (6) تبصره، در (6) فصل مجزا تدوین شده است.