مقررات ضمانت‌نامه‌های تضمین معاملات دولتی ابلاغ شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/06 - 15:55:48

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه براي ضمانت‌نامه‌هاي صادره برای تضمين معاملات دولتي که ذي‌نفع آن‌ها دستگاه‌ها‌ و شرکت‌هاي دولتي است، مقررات خاص وجود دارد، ضمانت‌نامه‌ها در این موارد نیز تابع مقررات خاص خود است.
در همين راستا ماده (8) «آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي»، موضوع تصويب‌نامه هيأت وزيران که طي بخشنامه‌ای به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد نيز بر این موضوع تاکید شده است. همچنين بر اساس تبصره (2) همين ماده، بانک‌ها مکلف شده‌اند از اول سال 1383  به بعد، تمام ضمانت‌نامه‌ها را برطبق نمونه‌های جديد ابلاغي صادر و ارايه کنند.
از این رو ، متن ضمانت‌نامه‌هاي صادره براي تضمين معاملات دولتي که ذي‌نفع آن‌ها وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها‌ و شرکت‌هاي دولتي است، باید منطبق با متن نمونه فرم‌هاي ضمانت‌نامه پيوست «آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي- مصوب هيأت محترم وزيران» بوده و از هرگونه تغيير در متن اين ضمانت‌نامه‌ها جداً خودداري شود.
این نامه به شماره 111222/94 در تاریخ 3/5/1394 به ‌مديران عامل کليه بانک‌ها (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ شد.