شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/05 - 08:55:16

اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تیرماه 1394 را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1394 به عدد 224.7 رسيد که نسبت به ماه قبل0.4 درصد کاهش يافت.
- شاخص مذکور در تيرماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.2 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه 1393 معادل15.6 درصد مي‌باشد.
ضمناً خلاصه نتايج شاخص تيرماه 1394 در دوازده گروه‌ اصلي، سري زماني شاخص ماهانه از فروردين‌ماه 1369 تاکنون و سري زماني شاخص سالانه از سال 1315 الي 1393 به شرح جداول پيوست مي‌باشد.