افزایش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/04 - 15:39:50

 بر اساس آخرين آمار دریافتی از شبکه بانکي، طي سال 1393 بالغ بر یک میلیون و 285 هزار و329 نفر از زوج های جوان از طريق سامانه قرض الحسنه ازدواج مبلغ 38 ميليارد و 996 میلیون ریال تسهيلات دریافت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ سپرده‌هاي قرض‌الحسنه که از سوي مردم بابت نيات خيرخواهانه در نظام بانکي سپرده‌گذاري مي‌شود حسب تکاليف محوله قوانين بودجه سنواتي، مصوبات هيأت محترم دولت و دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانکها بابت اموري همچون تسهيل ازدواج جوانان، آزادسازي زندانيان در بند، هزينه هاي درمان بيماري، هزينه تحصيل، ساخت حمام روستايي، اشتغال‌زايي افراد محروم و ... تخصيص مي‌يابد.
همچنين افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي همانندکميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور نيز طي سال گذشته به ميزان 9.552 ميليارد ريال از اين تسهيلات به منظور تأمين شغل و اشتغال‌زايي بهره مند شده ا‌ند.
این گزارش می افزاید: با تلاش نظام بانکي و سپرده گذاري مردم، مبلغ 257 ميليارد ريال نيز برای آزاد سازي زندانيان معسر و نيازمند در محکوميت‌هاي مالي در مدت مشابه پرداخت شده است.
ضمناً با عنايت به اينکه بخش قابل توجهي از نيازهاي مالي افراد کم درآمد، به نيازهاي ضروري (از جمله درمان، بيماري و هزينه تحصيلي) مربوط مي شود، شبکه بانکي در سال 1393 بيش از  5.221 ميليارد ريال از محل منابع قرض الحسنه خود را به اين امور اعطا کرده است.
از سوي ديگر، با عنايت به اهميت ارتقای سطح بهداشت از طريق احداث حمام هاي روستايي در مناطق کم‌برخوردار کشور، بانکهاي عامل در چارچوب منابع قرض الحسنه خود بيش از 157 ميليارد ريال نیز طي سال 1393 برای تعمير مسکن و احداث حمام روستايي تسهيلات اعطاء کرده اند.