اختصاص نیم درصد درآمد بانکها برای مسکن دار شدن محرومین

نوشته شده در تاریخ : 1393/11/12 - 16:02:25

بانک ها و موسسات اعتباری نیم درصد از درآمد مشمول مالیات را برای تهیه مسکن افراد کم درآمد به خزانه واریز کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در بخشنامه ای با اشاره به اینکه ماده واحده «قانون تهيه مسکن براي افراد کم‌درآمد» بر اساس مصوبه سال 1372 مجلس شوراي اسلامي مستلزم همکاري شبکه بانکي و واريز نيم درصد درآمد مشمول ماليات خود به حساب خزانه مي‌باشد، تاکید کرده است: ضروري است بانکها و مؤسسات اعتباري به قيد تسريع، نسبت به واريز سهم خود به حساب شماره 21/1290 خزانه، موضوع رديف 130405 درآمدي قانون بودجه سال 1393 کل کشور اقدام نمايد.
متن ماده واحده مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
« به منظور تأمين مسکن براي محرومين سراسر کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر وصول ماليات‌هاي مقرر،‌ نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانک‌هاي کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واريز و معادل صد درصد وجوه دريافتي از حساب خزانه در ‌قالب قانون بودجه به حساب ‌صد حضرت امام (‌ره) (‌ويژه کمک به مسکن محرومين) واريز نمايد.