شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانکها

نوشته شده در تاریخ : 1393/11/07 - 20:35:02

شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانکها

 یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ7/11/1393 به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانکها و اجرای بهینه ابزارهای نوین مالی اسلامی در کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صکوک اجاره ، قابل تبدیل به سهام خواهند نمود.
همچنین شورا ، با استفاده از نهاد واسط (ناشر) که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید در بازار پول تاسیس می شود ، موافقت نمود.
شایان ذکر است شورای پول و اعتبار ، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری را در 11 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرار داد.
ضمنا" شورا مقرر نمود برای اجرای کامل این دستورالعمل، بانک مرکزی ساختار و نیروی انسانی مناسب برای انجام این وظیفه را فراهم نماید.