بازار ارز به مسير تعادلی خود باز می‌گردد

نوشته شده در تاریخ : 1394/04/24 - 16:47:39

پيرو نوسانات دو روز اخير بازار ارز کشور، شائبه‌هائي مبني بر مداخله بانک مرکزي در اين بازار مطرح مي‌شود. به منظور ارزيابي صحت و سقم اين گمانه‌زني‌ها، با  صمد کریمی، مدیر صادرات بانک مرکزي گفتگوي کوتاهي داشتيم که در زیر حاصل این گفتگو را از نظر می گذرانید.
 

روابط عمومی


نوسانات دو روز اخير بازار ارز سبب شده شايعاتي درباره تغيير رفتار بانک مرکزي در اين بازار شکل بگيرد.اين شايعات تا چه حد صحيح است؟
در عین حال که توافق در مذاکرات هسته‌اي دستاورد بزرگي محسوب مي‌شود، مع الوصف براي آن که آثار واقعي اين توافق بر متغيرهاي اقتصادي و بازارهاي عمده قابل مشاهده باشد، نياز به زمان است. در حقيقت، اين توافق بر متغيرهاي بنيادين، الگوهاي توليدي و روابط تجاري که متغيرهاي بلندمدت تعيين کننده نرخ ارز در اقتصاد هستند، آثاري دارد که به لحاظ ساختاري بودن این متغيرها،‌ طي ماه‌هاي آتي و به تدريج قابل ارزيابي و مشاهده خواهد بود. در نتيجه تغييرات نرخ ارز و نوسانات آن طي دو روز اخير عمدتاً ناشي از رفتارهاي هيجاني برخي از فعالان اقتصادي است که در راستاي اخبار انتشار يافته، انتظارات شکل گرفته از ماه‌ها قبل و به اميد کسب منفعت‌هاي سفته‌بازانه، مبادلات کوتاه‌مدتي را در بازار ارز شکل مي‌دهند و موجب نوسانات نرخ ارز مي‌شوند.

بر اين اساس آيا شما انتظار داريد طي روزهاي آتي از ميزان نوسانات بازار ارز کاسته شود؟
قطعاً همين‌گونه خواهد بود. عمده تحولات دو روز اخير در بازار ارز و حتي طلا، ناشي از تصورات و انتظارات خاص برخي از عاملين اقتصادي است که به دليل عدم حمايت از سوي متغيرهاي بنيادين اقتصاد، در ميان مدت پايدار نخواهد بود. اين موج هيجانات خيلي سريع پايان مي‌يابد و انتظار داريم ثبات و آرامش به سرعت به بازار ارز بازگردد.

رويکرد بانک مرکزي در اين خصوص چيست؟
بانک مرکزي همچون هميشه، حامي مکانيزم طبيعي بازار ارز و اقتضائات اقتصاد کلان است و اين نوسانات را نيز جزئي از رفتار طبيعي بازار براي تخليه هيجانات ناشي از اخبار هسته‌اي مي‌داند. همان گونه که گفته شد، زمينه براي تداوم فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در اين بازار فراهم نيست و با فروکش کردن اين هيجانات، بازار ارز خيلي زود به مسير پايدار و تعادلی خود بازخواهد گشت.

از وقتي که در اختيار اداره روابط عمومي گذاشتيد، سپاسگزاريم.