بهره مندی بیش از 10·681 نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری 

نوشته شده در تاریخ : 1400/02/06 - 15:21:47

بهره مندی بیش از 10.681 نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری