وظایف بانک مرکزی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وارد مرحله اجرا شده است- تسهیل فرآیندها و رفع نگرانی کسب و کارها اولویت بانک مرکزی است

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/02 - 15:13:16

وظایف بانک مرکزی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وارد مرحله اجرا شده است/ تسهیل فرآیندها و رفع نگرانی کسب و کارها اولویت بانک مرکزی است