معادل یک میلیارد دلار برای مواد اولیه موجود در گمرک، گواهی ارزی صادر شده است

نوشته شده در تاریخ : 1399/07/03 - 09:55:53

معادل یک میلیارد دلار برای مواد اولیه موجود در گمرک، گواهی ارزی صادر شده است