تعمیق تدریجی معاملات سامانه نیما-تأمین نزدیک به ۱۵میلیارد دلار ارز برای واردات کشور 

نوشته شده در تاریخ : 1399/06/13 - 20:41:09

تعمیق تدریجی معاملات سامانه نیما/تأمین نزدیک به ۱۵میلیارد دلار ارز برای واردات کشور