سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات - توزیع استانی بانک ها پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می شود

نوشته شده در تاریخ : 1399/05/19 - 16:24:51

سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات / توزیع استانی بانک ها پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می شود