بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است- اخذ سپرده به عنوان وثیقه تسهیلات منوط به پرداخت سود به آن است

نوشته شده در تاریخ : 1399/04/11 - 13:34:33

 بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است/ اخذ سپرده به عنوان وثیقه تسهیلات منوط به پرداخت سود به آن است