مشخصات و ویژگی‌های‌کنترلی اوراق هویت جدید

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/31 - 10:18:48

بانک‌ مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی  مشخصات و ویژگی‌های‌کنترلی «کارت هوشمند ملی» و «شناسنامه‌های طرح جدید» را ابلاغ کرد.
این بخشنامه به منظور اجرای دقیق ماده (2) و بند (الف) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شده است.