انتشار نماگرهای اقتصادی زمستان ۱۳۹۵

نوشته شده در تاریخ : 1396/04/19 - 11:10:11

انتشار نماگرهای اقتصادی زمستان ۱۳۹۵

نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷، مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷ از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

برای مشاهده نماگر‌های اقتصادی به اینجا مراجعه کنید.