لزوم دقت در ارزیابی دارایی "فرشتگان" برای احقاق حق سپرده گذاران

نوشته شده در تاریخ : 1396/04/04 - 17:25:54

لزوم دقت در ارزیابی دارایی "فرشتگان" برای احقاق حق سپرده گذاران