همگان از سرمایه «اعتماد» عمومی به نظام بانکی پاسداری کنند

نوشته شده در تاریخ : 1396/04/04 - 16:40:55

همگان از سرمایه «اعتماد» عمومی به نظام بانکی پاسداری کنند