تکذیب خبر منتسب به معاون نظارتی بانک مرکزی

نوشته شده در تاریخ : 1396/03/10 - 14:52:22

تکذیب خبر منتسب به معاون نظارتی بانک مرکزی

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص «بانک های مجاز و برخی تهمت های ناروا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری» اظهارنظری نکرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، امروزخبری جعلی توسط برخی منابع گمنام در فضاي مجازي به نقل از آقاي فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص «بانک های مجاز و برخی تهمت های ناروا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری»  منتشر شد، که ضمن تکذیب این موضوع  تاکید می شود، ایشان هیچ مصاحبه  و یا اظهارنظری با این مضمون با هیچ یک از رسانه های کشور نداشته است.
بدیهی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از طریق مراجع قضایی، نسبت به پيگيری حقوقی موضوع اقدام خواهد كرد.